Нарачај сега:
042 215 119 | support@multimedia.net.mk

Интернет Услуга

Брзина, до 200 Mbps!

Горди сме да ви соопштиме дека сме направиле прекрасна надградба на нашата напредна оптичка инфраструктура, што ни овозможува да нудиме уште побрз интернет! Сакаме да ве поканиме да го доживеете интернетот на еден сосема нов и напреден начин со Multimedia Network!

  Duo Fun Duo Fun+ Duo Family Duo Family+ Duo Smart Duo Premium Duo eXtreme
Download 25 Mbps 40 Mbps 50 Mbps 60 Mbps 80 Mbps 150 Mbps 200 Mbps
Upload 2 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 6 Mbps
Месечен
сообраќај
Неограничено
(1)
Неограничено
(2)
Неограничено
(3)
Неограничено
(4)
Неограничено
(3)
Неограничено
(5)
Неограничено (5)
Дигитална
Телевизија
Basic DTV Basic DTV Basic DTV Basic DTV Basic DTV Basic DTV

Extended

Basic DTV

Extended

Текничка поддршка
Месечна претплата 750

ден/месечно

850

ден/месечно

1000

ден/месечно

1000

ден/месечно

1200

ден/месечно

1700

ден/месечно

1950

ден/месечно

Multimedia Network ви обезбедува крајно web доживување, и бидејќи се доставува преку нашата унапредна Оптичка Мрежа, вашата конекција е сигурна.

  • Сурфај, симнувај и стримувај со неверојатна брзина.
  • Симнувај филмови, музика, фотографии и фајлови.
  • Гледај зиво настани без прекини и без чекања.
  • Конекција која ви треба за да ги поврзите сите ваши интернет уреди.


(1) После надминување на месечниот сообраќај 150 GB добивате бесплатно уште 50 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps
(2) После надминување на месечниот сообраќај 200 GB добивате бесплатно уште 50 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps
(3) После надминување на месечниот сообраќај 700 GB добивате бесплатно уште 300 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps
(4) После надминување на месечниот сообраќај 300 GB добивате бесплатно уште 100 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps
(5) После надминување на месечниот сообраќај 1000 GB добивате бесплатно уште 300 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps