Нарачај сега:
042 215 119 | support@multimedia.net.mk
Location: Home > Internet > Duo SMART

Duo SMART

Симнувај филмови, музика, фотографии, фајлови, играј онлине.

Duo Smart
Опис Детали Месечна претплата
Месечен сообраќај Неограничено (3) 1200

ден/месечно

Download 80 Mbps
Upload 4 Mbps Цената е со вклучен ДДВ и важи за договор на 2 година
(Дигитална ТВ) БЕСПЛАТНО BasicDTV  
   


DIGITALB Start DIGITALB Family DIGITALB HD Sportklub HBO Пакет
14+
ТВ канали
23+
ТВ канали
36+
ТВ канали
9+
ТВ канали
4+
PREMIUM ТВ канали

Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали
+ 150
ден/месечно


+ 250
ден/месечно
+ 450
ден/месечно
+ 130
ден/месечно
+ 220
ден/месечно


(3) После надминување на месечниот сообраќај 700 GB добивате бесплатно уште 300 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps