Нарачај сега:
042 215 119 | support@multimedia.net.mk
Location: Home > Internet > Duo FUN

Duo FUN

Доставување на побрз, посигурен интернет за разлика од обичен DSL.

Duo Fun
Опис Детали Месечна претплата
Месечен сообраќај Неограничено (1) 750

ден/месечно

Download 25 Mbps
Upload 2 Mbps Цената е со вклучен ДДВ и важи за договор на 2 година
(Дигитална ТВ) БЕСПЛАТНО BasicDTV  
   
DIGITALB Start DIGITALB Family DIGITALB HD Sportklub HBO Пакет
14+
ТВ канали
23+
ТВ канали
36+
ТВ канали
9+
ТВ канали
4+
PREMIUM ТВ канали

Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали Листа на ТВ канали
+ 150
ден/месечно


+ 250
ден/месечно
+ 450
ден/месечно
+ 130
ден/месечно
+ 220
ден/месечно


(1) После надминување на месечниот сообраќај 150 GB добивате бесплатно уште 50 GB со намалена брзина 2 Mbps/1 Mbps, после надминување на овој сообраќај вашата брзина на пристап се намалува на 768 Kbps/512 Kbps