Porosit tani:
042 215 119 | support@multimedia.net.mk

Basic DTV Extended SPORTKLUB

Sport is life...Get in the Game!

SPORTKLUB
Përshkrimi Detaje Abonimi mujor
9 TV kanale
GOLF KLUB
FISHING & HUNTING
ULTRA
MINI ULTRA
IQS LIVE
CINEMANIA
SHFRYTËZUESIT
E INTERNETIT
80
den/muaj
 
SHFRYTËZUESIT
E BASIC DTV
130
den/muaj

Paketa Basic DTV Extended - SPORTKLUB eshte ne dispozicion vetem si pakete shtese ne njeren nga paketat baze te televizionit digjital.
* Klientet qe kan abonim te internetit paketen Basic DTV Extended - SPORTKLUB e parapaguajne vetem 80 den/muaj, kurse ato qe kan vetem BASIC DTV 130 den/muaj